Tijdens het begin van 2020 ben ik aan de slag gegaan om de verspreiding van het coronavirus te voorspellen. Dit was voor mij de eerste keer dat ik gewerkt hebt met Python. 

Ik heb gebruik gemaakt van de ‘daily reports’ dataset van het Johns Hopkins University: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_daily_reports 

Mijn notebook is hier terug te vinden: https://github.com/TimoVssn/COVID-19 

Ik ben eerst gaan experimenteren met verschillende technieken om de verspreiding van het Virus in Nederland te voorspellen. Uiteindelijk was dit het eindresultaat:

Dit project was onderdeel van de cursus Data & AI van de opleiding Communication & Multimedia Design aan de Hogeschool Utrecht.